Tay Buôn, Buông Tay? Tập 3 | Ngân Quỳnh, Đăng Khoa, Nhung Gumiho